Master Mob

Büyükdağ Otomotiv
26 Ekim 2017
Krom Otomotiv
2 Kasım 2017

Master Mob

B2B, web tabanlı olarak hazırlanmış. Natra erp sistemi B2B’ye entegre edilmiştir.

Yapılanlar:

  • B2B Web.
  • B2B – Natra Entegre.