Emre Volvo
23 Şubat 2015
Erkanlar Otomotiv
23 Şubat 2015

Endaş

B2B, web tabanlı olarak hazırlanmış. Navision Erp sistemi ve rapor sistemi B2B’ye entegre edilmiştir.

Yapılanlar:

  • B2B Web.
  • B2B – Navision Entegre.
  • Rapor Sistemi