Armanlar Ticaret

İzmir Mobis
7 Mart 2017
Aktif Otomotiv
24 Mart 2017

Armanlar Ticaret

B2B, web tabanlı olarak hazırlanmış. Natra erp sistemi B2B’ye entegre edilmiştir.

Yapılanlar:

  • B2B Web.
  • B2B – Natra.